Växtodling

Vadsbo Växtodling brukar ca 2 650 ha åkermark. Ekologisk produktion av gräs, vete, havre, åkerböna och raps. Grödorna används till livsmedel och foder. Vi gödslar med Biogödsel från Vadsbo Biogas som från början kommer från kossorna.

CTF/fasta körspår på hela arealen. Torkanläggning för 6 500 ton vid Ljungås

0
m fasta körspår
0
km gödselslang
0
ha spannmål
0
ha vall