Välkommen till Vadsbo2020-05-14T15:21:07+02:00

Vadsbo – modern livsmedels- och energiproduktion i Västergötland

Inom Vadsbo arbetar vi med det naturliga kretsloppet, sol – jord- djur- och människor.

Välkommen till oss!

0
mjölkkor
0
ton mjölk/ dygn
0
medarbetare
0
ha åkermark