Välkommen till Vadsbo2020-08-03T11:07:38+02:00

Vadsbo – modern livsmedels- och energiproduktion i Västergötland

Inom Vadsbo arbetar vi med det naturliga kretsloppet, sol – jord- djur- och människor.

Välkommen till oss!

0
mjölkkor
0
ton mjölk/ dygn
0
medarbetare
0
ha åkermark