Startsida Anläggningen Byggnationen Företaget Kontakt
Picture

KRAV-certifierat

Vadsbo Mjölks produktion och det vi producerar är från April 2011 KRAV-certifierat.

KRAV

Vad innebär KRAV?

KRAV-certifiering innebär att produkten är framtagen på ett hållbart sätt. Så här beskrivs målsättningen med KRAV-certifieringen:

" Grunden för den ekologiska produktionen är en omsorg om naturens grundläggande funktioner och global solidaritet. Målsättningen är att bedriva en långsiktigt hållbar och ur konsumentens synvinkel förtroende-ingivande produktion av livsmedel och andra produkter av hög kvalitet."
Citat ur Regler för KRAV-certifierad produktion, utgåva januari 2011.

Det innebär att KRAV-märket står för:
- Bra miljö och klimat
- God djuromsorg
- God hälsa
- Socialt ansvar.

Läs mer om KRAV på www.krav.se.

Modern, ekologisk mjölkproduktion i Västergötland

Vadsbo Mjölk bygger just nu en mjölkproduktionsanläggning för 1250 kor utanför Mariestad i Västergötland. Anläggningen är redan i drift men växer för varje år. Vadsbo Mjölk utnyttjar ny teknik och en storskalig verksamhet för att möjliggöra en ekologiskt hållbar produktion av den mat vi alla behöver - nu och i framtiden.

Vision: Kretsloppet

Visionen med Vadsbo Mjölk är att produktionen ska bli självförsörjande. Solens instrålning ska i princip vara den enda energitillförseln, och resten ska fungera som ett kretslopp.

Djuren i anläggningen äter foder från åkern, De ger mjölk, nötkött och tjurkalvar för vidare uppfödning. Värmen från kylningen av mjölken används för varmvatten och uppvärmning av produktionslokalerna. Gödseln från korna rötas i rötkammare för produktion av biogas som kan användas som bränsle till maskinerna. Det som återstår efter rötning kallas biogödsel och är ett förstklassigt gödselmedel för åkern. Grödan på åkern använder solen, gödsel, luftens koldioxid och vatten för sin tillväxt och blir foder för nötkreaturen.

Kretsloppet