Biogas

Vid Vadsbo Biogas produceras fordonsgas som används som drivmedel till stadsbussar. Produktionen uppgår till ca 18 000 Mwh per år. Det motsvarar energin i ca 1 800 kbm diesel, men fossilfritt och helt biologiskt producerat. Substratet består av gödsel från kor och suggor.

0
kubik/ dygn
0
GWh energivärde
0
tusen kubik biogödsel/ år
0
% av Karlstads lokaltrafik