Om2020-06-16T15:35:10+02:00

Om oss

Historik
1999 startades Vadsbo Växtodling AB. Syftet var slå ihop mindre jordbruksenheter till en stor för att spara kostnader och utnyttja stordriftsfördelar.

År 2007 påbörjades projektet Vadsbo Mjölk AB. En unik satsning på storskalig mjölkproduktion i ett samverkansföretag.

2014 startades Vadsbo Biogas AB. Biogasen rötar stallgödsel och producerar fordonsgas, biprodukten blir gödsel med högre kvalitet. Vadsbo Biogas AB ägs till 50% av Vadsbo Växtodling AB och till 50% av Gasum AB.

Vadsbogruppen ägs idag av 8 lantbrukare i Mariestad och Töreboda.

Kontakta oss