Vadsbo – naturlig samverkan

Inom Vadsbo arbetar vi efter kretsloppstanken och den naturliga samverkan mellan Sol, Jord, Djur och Människor.

Sol: Solenergin strålar och fotosyntesen fyller våra grödor med energi och ger en god skörd.

Jord: Frisk och näringsrik jordbruksmark fyller grödorna med näring och tar hand om solenergin.

Djur: Vi sköter och fodrar korna med gräs och spannmål från jordbruksmarken. Då blir det nyttig och god mjölk. Gödseln återför vi till jordbruksmarken som håller den frisk och näringsrik.

Människor: Vi människor sköter djuren och jorden så kretsloppet fungerar och ger goda livsmedel och förnyelsebar energi.