Startsida Anläggningen Byggnationen Företaget Kontakt

Företaget

Vadsbo Mjölk AB ägs till 90,1% av Vadsbo Växtodling AB och till 9,9% av SDT, Sveriges Djurprod Tillv AB. Vadsbo Mjölk AB bedriver från april 2011 ekologisk mjölkproduktion utanför Mariestad i Västergötland. Den moderna storproduktionsanläggningen bygger företaget i egen regi på mark som ägs av moderbolaget.

Moderbolaget Vadsbo Växtodling AB har nio ägare och bedriver ekologisk växtodling på en areal av totalt 2300 hektar. Företaget var från början 5 lantbruksföretag som 1999 gick samman för att rationalisera sin jordbruksverksamhet. Sedan dess har en ägare slutat och 5 tillkommit. Två år senare ställde man om till ekologisk produktion. 2007 inledde man projektet Vadsbo Mjölk. Vadsbo Växtodlings verksamhet inriktas idag mot foder till mjölkkorna.

Styrelsen

Vadsbo mjölks styrelse består idag av:

Kjell Andersson
Carl Gustaf Bloom
Lou Coucy
Stefan Gustavsson
Leif Jonsson
Johan Lidefelt
  Håkan Samuelsson
Per Persson
Lars Runberg
Lars Svensson
Per Wigh