Startsida Anläggningen Byggnationen Företaget Kontakt

Tidig rendering av anläggningen, innan byggnationen inleddes. Vissa detaljer har ändrats sedan dess. Tex har kraftfodersilon tillkommit.

En datorrendering som visar den färdigställda anläggningen såsom den avsågs se ut 2008. Vissa justeringar av anläggningen har skett under byggnartionsprocessen.

Anläggningen

I dag är den kalla lösdriften för 1250 mjölkkor klar. Korna går i grupper om 160 indelade i hög- och lågmjölkande, singrupp (kor som vilar i två månader mellan mjölkning och kalvar), behandlade samt sjukgrupp. Medan en grupp är på mjölkning görs liggplatserna rena. Varje ko bär ett chip som hjälper anläggningens dator att se till att alla kor är i rätt avdelning och som identiferar korna för mjlkningen. Under 2012 kommer vi uppnå full drift, med 1250 mjölkande kor som ger 28 ton ekomjölk om dagen.

Personal
Anläggningen behöver ca 20 anställda för att hålla driften igång: En ladugårdsförman, djurskötare, kalvskötare, semineringspersonal, utfodringspersonal, mjölkningspersonal och underhållspersonal som samarbetar för att sköta djuren och hålla anläggningen och mjölkningen igång. Till det tillkommer de personer som krävs i övriga verksamheter såsom foderproduktion, transporter och kviguppfödning.

Bete
Korna befinner sig utomhus minst 5 månader om året, 12,5 timmar om dygnet. KRAV-certifieringen innebär att korna måste beta 3 månader per år och att hälften av deras grovfoderintag ska utgöras av bete, resten är ensilage och kraftfoder. Runt anläggningen finns 225 hektar betesmark. Betesmarken är uppdelad i 30 fållor vilka betas i ca 2 dygn med 320 kor. Till varje betesfålla finns vatten framdraget från tre borrade brunnar vid anläggningen.

Foder
Fodret till korna styrs omsorgsfullt för att ge rätt enegiinenhåll i förhållande till mjölkavkastningen. De får en fullfoderblandning som är som en torr gröt och som innehållar all den energi och näring djuren behöver: HUvuddelen av fodret utgörs av gräsensilage som växt upp under olika tider på året. Huvuddelen av fodret utgöres av ensilage från klöver-gräsvallar som skördas upp till 4 ggr per år. Utöver ensilage innehåller blandningen ensilerad gröda från helsäd, ärtor och åkerböna, krossad vete, åkervete, havre, pressrester från kallpressad raps, ekologisk soja, salt, mineraler samt eventuellt halm för att justera fiberinnehållet. Fiberinnehållet är vilktigt för att fodret ska passa kornas matsmältning.

2010-05-06

Rekryteringsdjur
Kalvarna befinner sig på anläggningen upp till 4 månaders ålder. Därefter förflyttas de till två externa kviguppfödare i Värmland och Dalsland. Vid 24 månaders ålder kommer de åter som högdräktiga kvigor. Uppfödarna har mark som lämpar sig bra för bete.